فرهنگ در دانشگاه اسلامی (CIU) - مقالات آماده انتشار