کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مفهومی خط‌مشی‌های فراگیر نظام فرهنگی- اجتماعی مبتنی بر قرآن کریم

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 337-364

سید یوسف کمالیان؛ محمد عبدالحسین‌زاده؛ مهدی عبدالحمید