دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی علل حجاب گریزی و روش‌های تأثیرگذار تبلیغ و ترویج حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22034/ciu.2021.954

طاهره شکری زاده؛ مریم شمسایی


2. طراحی و آزمون اثربخشی مداخله مبتنی بر فن خداخواهی در مقابل خودخواهی در ارتقاء رفتارهای سلامت دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22034/ciu.2021.955

سیده اسماء حسینی


3. تبیین تاثیر جریان‌های شکافنده سازمانی بر فرهنگ خدمتگزاری و سرمایه معنوی (مورد مطالعه:یک نهاد فرهنگی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22034/ciu.2021.4652.2204

اکبر بهمنی؛ فرشید اصلانی


5. تأثیر فرهنگ دینی در تحمل ناملایمات اجتماعی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4811.2235

محمدتقی مبشری


6. بررسی جامعه شناختی تاثیرشبکه های اجتماعی برفرهنگ سیاسی دانشجویان پسردانشگاه های فرهنگیان غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4522.2183

مجتبی فتحی زاده؛ عبدالرضا هاشمی؛ احمدعلی حسابی


7. شناسایی ارزش های محوری دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه امین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4793.2232

مهدی علی زاده


8. وضعیت‌شناسی مسائل آموزشی _ پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و راهکارها بر اساس تجربه‌زیسته مسئولین و اساتید در دوره کرونا و پساکرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4759.2228

خانم قوی؛ محمد جواد هراتی؛ راحله محرمی؛ مجتبی افلاکی


9. بررسی نقش دیدگاه انسان‌شناختی دانشجویان دختر در انتخاب نوع حجاب مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4249.2136

امیر قربان پور لفمجانی؛ مرتضی کرمی؛ حمید قربان پور لفمجانی؛ آمنه رضایی؛ معصومه محدثی


10. تصویر‌پردازی از دانشگاه آینده و معرفی الگوی برتر برای آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4992.2265

کتایون خورشیدی حسینی؛ علی اصغر پورعزت؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا یزدانی


11. مدل معادلات ساختاری تنظیم هیجان و آمادگی به اعتیاد در آسیب‌های اجتماعی با نقش میانجی‌گری ابعاد معنویت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4967.2260

روح الله صدیق؛ علی کرمانی؛ نادره معماریان؛ نسرین الماسی راد؛ ستاره قادری


12. طراحی الگوی ارتباطات انسانی اثربخش بر مبنای قرآن کریم مبتنی بر تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4674.2224

سیدمحسن موسوی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی رشیدپور


13. تبیین اثر رفتارهای شهروندی جوانمردی و وظیفه شناسی کارکنان براساس دین/مذهب، و حمایت اجتماعی همکار و سرپرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ciu.2022.4269.2139

صدیقه خورشید؛ مریم بهرام زاده