دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 562-722 
1. شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای استاد مطلوب دانشگاه اسلامی- ایرانی

صفحه 563-584

محمد حسن میرزا محمدی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ علیرضا یوز باشی؛ لیلا زرین


4. نماز: سازه‌‌‌‌ای روان‌شناختی در قرآن

صفحه 627-648

محمد رضا حسن زاده؛ محمد علی مظاهری؛ سید محمد غروی؛ محمد علی فیاض بخش


8. بررسی میزان رعایت اخلاق تدریس در بین اساتید دانشگاه تهران و مؤسسه امام خمینی(ره)از نگاه فراگیران

صفحه 705-735

هادی مصدق؛ راضیه بیرونی کاشانی؛ جواد پور کریمی؛ بیژن عبداللهی