دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-149 
4. جایگاه شادی و نشاط در قرآن و روایات

صفحه 50-68

هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیل ساز


6. بررسی تطبیقی مفهوم شادی و نشاط از دیدگاه

صفحه 84-101

علیرضا بخشایش؛ مهناز مرتضوی؛ محمود حائزی


8. مفهوم شادی و نشاط در قرآن و حدیث

صفحه 117-137

سیده طیبه حسینی؛ طاهره کمالی زاده


9. تأثیر روزه بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 138-149

مجید عسگری؛ محسن درکه؛ حسن رضایی؛ جواد محمدی