دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 465-610 
1. مدل مداخلۀ مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و سلامت قلبی

صفحه 467-492

محمدعلی بشارت؛ سیده اسماء حسینی؛ هادی بهرامی احسان؛ حسینعلی جاهد؛ اکبر نیک پژوه


3. نقش تعالی معنوی در پیش‌بینی خلق و رضایت از زندگی دانشجویان

صفحه 515-536

عباس ابوالقاسمی؛ سعید آریاپوران؛ مینا طاهری‌فرد


6. مبنای نظری و روش‌های عملی امام موسی صدر در ایجاد وحدت ملی

صفحه 573-586

معصومه عبدلی؛ غلامرضا ذکیانی؛ علیرضا محمودنیا؛ خسرو باقری